Σε σχέση με την υπ’αριθ. 1674/16.9.2013 ερώτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 16.9.2013 με θέμα τα προβλήματα στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ Γ.Π 86880/20.11.2013 απάντηση:

«Το Υπουργείο Υγείας μεριμνά για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Νοσοκομείων, εξασφαλίζοντας πιστώσεις, για την έγκαιρη χρηματοδότησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό τα Νοσοκομεία επιχορηγήθηκαν, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείο Υγείας, για την κάλυψη των αγορών του μηνός Ιανουαρίου 2013 με το συνολικό ποσό των 110 εκ. €. Από το ποσό αυτό, το Γ.Ν.- Κ.Υ. Ιεράπετρας έχει λάβει 100.000,00€. Επιπλέον, για τις αγορές μηνός Φεβρουαρίου 2013, διατέθηκε επιχορήγηση στα Νοσοκομεία συνολικού ποσού 148 εκ. €, από το οποίο το ανωτέρω Νοσοκομείο επιχορηγήθηκε με το ποσό των 62.000,00€.

Για τις αγορές μηνός Μαρτίου 2013, διατέθηκε επιχορήγηση στα Νοσοκομεία συνολικού ποσού 150 εκ. €, από το οποίο το εν λόγω Νοσοκομείο επιχορηγήθηκε με το ποσό των 165.000,00€. Επιπρόσθετα, για τις αγορές μηνός Απριλίου 2013 διατέθηκε επιχορήγηση στα Νοσοκομεία συνολικού ποσού 168 εκ. €, εκ του οποίου το Νοσοκομείο Ιεράπετρας έλαβε το ποσό των 145.000,00€.

Τέλος, για τις αγορές μηνός Μαΐου διατέθηκε επιχορήγηση στα Νοσοκομεία συνολικού ποσού 144,5 εκ. €, από το οποίο το ανωτέρω Νοσοκομείο επιχορηγήθηκε με το ποσό των 127.000,00€.

Πέραν των ανωτέρω, για την αποπληρωμή υποχρεώσεων παρελθούσας χρήσης (οικ.έτος 2012), το Υπουργείο θα επιχορηγήσει τα Νοσοκομεία με το συνολικό ποσό των 400 εκ. €., από το οποίο τα 300 εκ. € έχουν ήδη διατεθεί (σχετική η αριθμ. ΔΥ5α/οικ.9588/24-1-13 απόφαση). Από το παραπάνω ποσό, στο Γ.Ν.- Κ.Υ. Ιεράπετρας διατέθηκαν 350.000,00€.

Τέλος, για εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών προς τρίτους (καλύπτει το ύψος των υποχρεώσεων που ανατρέχουν στην 31/12/2011), που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1,157 δις € για όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, το οποίο και έχει δοθεί στο σύνολό του, στο Γ.Ν.­Κ.Υ. Ιεράπετρας διατέθηκε το ποσό των 1.442.150,00€ (σε 3 δόσεις).»