Αυτοκίνητα που σταθμεύουν κατά μήκος της οδού διέλευσης προς το εργοτάξιο συναντούν καθημερινά όσοι εργάζονται για την ανέγερση προσθήκης τριώροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι περιφραγμένοι χώροι παραβιάζονται από οδηγούς που αδιαφορούν όχι μόνο για τις ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν στα οχήματά τους και το γεγονός πως παρεμποδίζουν την κίνηση των φορτηγών προς το εργοτάξιο, αλλά και για τα ασθενοφόρα του νοσοκομείου, τα οποία πολλές φορές μπλοκάρουν ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με ανακοίνωσή της ζητά την κατανόηση και συνεργασία του κοινού του νοσοκομείου ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.

Η ανακοίνωση αναλυτικά αναφέρει:

"Όπως είναι γνωστό έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την ανέγερση προσθήκης τριώροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι νέες πτέρυγες που κατασκευάζονται (έκτασης 6.500τ.μ.) θα στεγάσουν 86 νέες νοσηλευτικές κλίνες.

Για τις ανάγκες της κατασκευής έχει περιφραχθεί ο απαραίτητος εργοταξιακός χώρος και έχει σημανθεί ο δρόμος διέλευσης τον φορτηγών προς το εργοτάξιο.

Παρότι λαμβάνεται κάθε μέσο για την ελαχιστοποίηση της όχλησης από τις κατασκευαστικές εργασίες, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, η οποία έχει αναλάβει και την κατασκευή του έργου, ζητά την κατανόηση και συνεργασία του κοινού του νοσοκομείου ώστε να ολοκληρωθεί το σημαντικό αυτό έργο.

Ειδικότερα παρακαλούμε να μην παραβιάζονται οι περιφραγμένοι χώροι και να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα κατά μήκος της οδού διέλευσης προς το εργοτάξιο, η οποία έχει σημανθεί με πορτοκαλί πλέγμα, καθώς αφενός υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στα σταθμευμένα αυτοκίνητα και αφετέρου εμποδίζεται η κίνηση τόσο των φορτηγών προς το εργοτάξιο, όσο – και σημαντικότερο - η κίνηση των ασθενοφόρων του νοσοκομείου.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. τηλ. 2813410289 (κ. Νικολούδης)

Το έργο κατασκευάζεται στα πλαίσια του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)"