Από την πρωτοχρονιά κόβεται με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το ΕΚΑΣ σε όλους τους δικαιούχους που είναι κάτω των 65 ετών.

Σύμφωνα με τη διάταξη προβλέπει ότι «από την 1/1/2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 3996/2011 (Α’, 170) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΚΑΣ, καταβάλλεται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας».

Η περικοπή αφορά σε περίπου 65.000 συνταξιούχους και τουλάχιστον 22.000 άτομα με αναπηρία.

protothema.gr