Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους δημότες του στους οποίους έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω χρεών να επικοινωνήσουν άμεσα με τις υπηρεσίες του Δήμου στις αποκεντρωμένες ενότητες (Κολυμβάρι, Βουκολιές, Αλικιανός) και στη έδρα στο Γεράνι, προσκομίζοντας και τον τελευταίοι λογαριασμό τους, προκειμένου να γίνει άμεσα το αίτημα στη ΔΕΗ για επανασύνδεση, καθώς στην επιτροπή εξέτασης των αιτημάτων συμμετέχει εκπρόσωπος του Δήμου Πλατάνια.

Επίσης, απαραίτητα στοιχειά είναι το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο του δικαιούχου, (αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας), ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που έχει διακοπεί καθώς και τηλέφωνα επικοινωνία προκειμένου ο Δήμος δια της αρμόδιας ειδικής επιτροπής να προωθήσει τα στοιχεία των ενδιαφερομένων στην Δ.Ε.Η. με σκοπό την επανασύνδεση ή ένταξη αυτών στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ή ρύθμιση της οφειλής των.