Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους παραγωγούς διετούς παράτασης της δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία του Μέτρου 214 -Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις - του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 να προσέλθουν στο γραφείο 2 της υπηρεσίας  στην Όαση Αγυιάς, έως την 09/01/2014 προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβασή τους.