Σαφείς τάσεις αναχαίτισης εμφάνισε στη διάρκεια του Οκτωβρίου η πτωτική πορεία του λιανεμπορίου, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. 

Συγκεκριμένα, ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιμα κατά το μήνα Οκτώβριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2012, σημείωσε μείωση 2,5%, έναντι μείωσης 16,6%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011. 

Αντιστοίχως, ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιµα, κατά το µήνα Οκτώβριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2012, σημείωσε μείωση 1,9%, έναντι μείωσης 17,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Από πλευράς όγκου, ο σχετικός δείκτης, χωρίς τα καύσιμα, κατά το μήνα Οκτώβριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2012, σημείωσε μείωση 2,3%, έναντι μείωσης 16,9%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011. 

Ο ∆είκτης Όγκου, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Οκτώβριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2012, σημείωσε μείωση 1,0%, έναντι μείωσης 18,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

newpost.gr