Στην απόσταξη των αδιάθετων ποσοτήτων σουλτανίνας για την παραγωγή τσικουδιάς, απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Υπουργού, «από τον Κανονισμό 1234/2007 απαγορεύεται η οινοποίηση σταφυλιών που δεν περιλαμβάνονται στο δυναμικό παραγωγής της Κοινής Οργάνωσης της Αμπελοοινικής Αγοράς, δηλαδή που δεν διαθέτουν αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης και αναφύτευσης. Ο περιορισμός αυτός ως προς το δυναμικό παραγωγής ίσχυε και με το προηγούμενο καθεστώς της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς του Οίνου (Καν.1493/1999). Συνεπώς δεν απαγορεύεται η οινοποίηση σουλτανίνας όπως και καμιάς άλλης ταξινομημένης οινοποιήσιμης ποικιλίας, με την προϋπόθεση όμως ότι τα σταφύλια προέρχονται από αμπελοτεμάχια τα οποία διαθέτουν αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης».

Όσον αφορά στην απόσταξη των αδιάθετων ποσοτήτων σουλτανίνας για την παραγωγή τσικουδιάς, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 110/2008 του Συμβουλίου «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών», η τσικουδιά έχει καταχωρηθεί ως απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής και είναι ένα από τα προϊόντα που προβλέπονται για την Ελλάδα. Όπως ορίζεται στον Καν. (ΕΚ) 1234/2007 «για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα», «Στέμφυλα σταφυλιών» είναι το υπόλειμμα από την πίεση νωπών σταφυλιών (καρπός της αμπέλου που χρησιμοποιείται στην οινοποίηση), είτε έχει υποστεί ζύμωση, είτε όχι.»

Περαιτέρω, όπως ενημερώνει ο Υπουργός «σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ν.2969/2001, τόσο η τσικουδιά ως απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής όσο και το απόσταγμα μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) προέρχεται από την απόσταξη στεμφύλων. Από τα παραπάνω» όπως υπογραμμίζεται «γίνεται σαφές ότι, η πρώτη ύλη (στέμφυλα σταφυλιών) προς απόσταξη θα πρέπει να προέρχεται από σταφύλια οινοποιήσιμης σουλτανίνας, δηλαδή από αμπελοτεμάχια τα οποία διαθέτουν δικαίωμα φύτευσης».