Το νέο ρεκόρ μετά το άλλο σπάει η ανεργία και στη Κρήτη, καθώς τον Οκτώβριο τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το ποσοστό ανήλθε στο 26,7%, έναντι του 25,6% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε πανελλαδικό επίπεδο το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 27,8%, ποσοστό που σε πραγματικούς αριθμούς σημαίνει ότι οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.387.520 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.360.513 άτοµα.

«Πρωταθλητές» στην ανεργία αποδεικνύονται οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών στους οποίους το ποσοστό ανεργία φτάνει το 57,9% ενώ σε επίπεδο περιφερειών στην «κορυφή» βρίσκονται Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία και Μακεδονία-Θράκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ στο εισαγωγικό της σημείωμα «τους τελευταίους 4 µήνες παρατηρείται µια σχετική σταθερότητα στο εκτιµώµενο εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας» αλλά «χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος µηνιαίων εκτιµήσεων) για να επιβεβαιωθεί ότι έχει πραγµατικά επέλθει µια σηµαντική µεταβολή στην τάση µεταβολής των µεγεθών της απασχόλησης»

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία