Στα μέσα του 2015 αναμένεται η σύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων συνομολόγησε σύμβαση με κοινοπραξία εταιρειών για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις, η οποία προβλέπει την ανάπτυξη μηχανισμού για να λαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όλα τα στοιχεία αποδείξεων λιανικής πωλήσεως που εκδίδονται στην Ελλάδα.

Το σύστημα θα υποδέχεται μεταξύ άλλων δεδομένα είτε απευθείας από τα συστήματα εκδόσεως αποδείξεων λιανικής (ταμειακές μηχανές, ERP συστήματα, κ.α.) των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών, είτε απ' ευθείας από τους πολίτες, είτε μέσω του μηχανισμού που έχει αναπτυχθεί για την λειτουργία της Κάρτας Αποδείξεων.

Το πληροφοριακό σύστημα θα ενημερώνει αφενός μερίδα αποδείξεων για κάθε πολίτη και αφετέρου αντίστοιχη μερίδα επιχειρήσεως ή επιτηδευματία.

Έτσι, ο φορολογούμενος, αλλά και οι εκδότες των αποδείξεων λιανικής θα μπορούν να παρακολουθούν τις καταγεγραμμένες αποδείξεις στις μερίδες τους.

Τα στοιχεία που θα τηρεί το πληροφοριακό σύστημα θα αξιοποιούνται από άλλα συστήματα της Γενική Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων όπως π.χ. κατά την διαδικασία της εκκαθάρισης της δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων του οικείου οικονομικού έτους.

in.gr