Στην απόκτηση ενός μηχανήματος εξωσωματικής υπερθερμικής χημειοθεραπείας και ενός συστήματος κρυοθεραπείας - κρυοκαταστροφής συμπαγών όγκων, προχωρά το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, γεγονός που ενισχύει την ικανότητα καλύτερης αντιμετώπισης βαριών περιστατικών καρκίνου.

Ιατρική εφαρμογή

Το Μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας για την υπερθερμική χημειοθεραπεία/κρυοκαταστροφή έχει κλινική εφαρμογή στην αντιμετώπιση ανεγχείρητων κυρίως όγκων, όπως μελάνωμα ή σάρκωμα των άκρων και στην καρκινωματώδη περιτοναϊκή
διασπορά από διάφορες μορφές καρκίνου.

Για περιπτώσεις ανεγχείρητων όγκων, ενδείκνυται και το Μηχάνημα κρυοθεραπείας – κρυοκαταστροφής συμπαγών όγκων, το οποίο είναι σημαντικό για τη μηχανική καταστροφή συμπαγών ανεγχείρητων όγκων ήπατος, πνευμόνων, νεφρού και οστών (πρωτοπαθών και μεταστατικών).

Το ποσό της δημόσιας δαπάνης για την απόκτηση των δύο μηχανημάτων ανέρχεται σε 450.000 ευρώ, συγκαταλέγεται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.