Στη δημοσιότητα δόθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης με τα ονόματα των 71 επιτυχόντων στη Δημόσια Τηλεόραση. 

Ανάμεσα στους υποψηφίους για πρόσληψη βρίσκονται και εξήντα δημοσιογράφοι, οι οποίοι πριμοδοτούνται με βάση τα μόριά τους.

Ο Ειδικός Διαχειριστής προσκαλεί τους υποψηφίους να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014 έως και την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014 και ώρες 9:00 έως 16:00, στη διεύθυνση Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή (Ραδιομέγαρο), κτίριο Γ', όροφος 1ος – Γραφείο 19.

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αυτά που προσκομισθούν δεν αποδεικνύουν τα δηλωθέντα κριτήρια ή τις ιδιότητες πρόσληψης ο υποψήφιος διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης.

Δείτε τα ονόματα και την ανακοίνωση εδώ