Στο 4,18% διαμορφώνεται το ποσοστό ανεργίας στην Κρήτη για τον μήνα Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Αριθμητικά αυτό μεταφράζεται σε 27.351 άτομα στην Κρήτη εγγεγραμμένα στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Σε επίπεδο χώρας οι άνεργοι έφτασαν τις 653.552 το Δεκέμβριο, αριθμός που εμφανίζεται αυξημένος κατά 4,18% σε σύγκριση με ένα μήνα νωρίτερα.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων, το 35,98% είναι για πάνω από ένα χρόνο και το 64,02% για λιγότερο από ένα χρόνο. Το 33,62% των ανέργων είναι στην Αττική και το 20,74% στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Το χαμηλότερο ποσοστό εμφανίζεται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στην κατηγορία των επιδοτούμενων ανέργων είχαμε επίσης αύξηση καθώς έφτασαν τις 277.904, κατά 71.125 περισσότεροι από το Νοέμβρη.

Οι προσλήψεις τον Δεκέμβρη ανήλθαν σε 49.673, ενώ οι απολύσεις έφθασαν τις 29.703, μειωμένες και αυτές κατά 5,92% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στο σύνολο της χώρας παρατηρείται αύξηση των εποχικών επιδοτούμενων ανέργων τουριστικών επαγγελμάτων από τον προηγούμενο μήνα σε 51.236 άτομα και με ποσοστιαία αύξηση 164,94%. Σχετικά με τις Περιφέρειες η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση από τον προηγούμενο μήνα εμφανίζεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ποσοστό μεταβολής 205,79%, στην Περιφέρεια Κρήτης με ποσοστό μεταβολής 191,52%, στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων με ποσοστό μεταβολής 188,54% και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με ποσοστό μεταβολής 187,51%.

Τα στοιχεία σε Περιφερειακό Επίπεδο, καταδεικνύουν ότι η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση από τον προηγούμενο μήνα εμφανίζεται στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων με ποσοστό μεταβολής 140,92%, στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με ποσοστό μεταβολής 130,47% και στη Περιφέρεια Κρήτης με ποσοστό μεταβολής 105,13%.