Η Ένωση Γονέων Ηρακλείου και το Συνδικάτο Οικοδόμων πραγματοποιούν εκδήλωσημε θέμα: 

" Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών Σύγχρονες και ασφαλείς υποδομες - Έργα σχολικής και Λαικής Στέγης."

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 στις 19:00 στο ΕΚΗ στην αίθουσα Στρατή Περγαλίδη.