«Πράσινο φως» δόθηκε στην πρώτη πρόταση επί Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα αρμοδιότητάς του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία αφορά το νέο σχέδιο οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων Ι (COREPER I).

Το σχέδιο οδηγίας θεσπίζει ένα πλαίσιο για τη διάθεση στην αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη λειτουργία ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλος ο εξοπλισμός που εκπέμπει ή λαμβάνει ραδιοκύματα ραδιοεντοπισμού και ραδιοεπικοινωνίας θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Αυτό περιλαμβάνει συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, τηλεχειριστήρια αυτοκινήτου και μόντεμ. Από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εξαιρείται ο ραδιοεξοπλισμός, που χρησιμοποιείται για τη δημόσια ασφάλεια και την άμυνα.

Η νέα οδηγία θα αντικαταστήσει την οδηγία 1999/5/ΕΚ και μόλις εγκριθεί τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο δύο ετών για την εφαρμογή της οδηγίας σε εσωτερικό δίκαιο, ενώ οι κατασκευαστές θα έχουν ένα επιπλέον έτος για τη συμμόρφωσή τους.

Η συγκεκριμένη πρόταση είχε παρουσιαστεί από την Κυπριακή Προεδρία και συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής και της Λιθουανικής Προεδρίας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Προεδρεύων του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε τα εξής:

«Όπως έχουμε τονίσει στόχος της Ελληνικής Προεδρίας είναι να φέρει αποτελέσματα. Να επιλύσουμε συγκεκριμένα θέματα, να διευκολύνουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών εταίρων μας. Αυτό πράξαμε στην περίπτωση της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό. Συμβάλαμε ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια και να κλείσει ο φάκελος επιτυχώς.

Το εξαιρετικό έργο των προηγουμένων Προεδριών της Κύπρου, της Ιρλανδίας και ιδιαιτέρως της Λιθουανίας ολοκληρώθηκε από την Ελληνική Προεδρία. Είναι η πρώτη πρόταση που εγκρίνεται επί Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα αρμοδιότητάς του Υπουργείου μας και έτσι επιθυμούμε να συνεχίσουμε».

newpost.gr