Αφού πέρασε απο τα "χίλια μύρια κύματα", τελικά, έναν μήνα μετά την έγκριση του έργου σύνδεσης του κόμβου του ΒΟΑΚ στις Μουρνιές με την πόλη των Χανίων, το σημαντικότατο αυτό έργο, μπήκε στην ευθεία υλοποίησής του με την δημοσίευση της διακήρυξης της δημοπρασίας.

Σύμφωνα με την διακήρυξη και υπο τον τίτλο «Κατασκευή των έργων σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων», το έργο έχει συνολικό προυπολογισμό 6.250.000 ευρώ και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 30 μήνες απο την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα κερδίσει τον διαγωνισμό.

Όπως αναφέρεται στην διακήρυξη "αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή του τμήματος σύνδεσης του Κόμβου Μουρνιών με την πόλη των Χανίων.

Συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν:

 Η Οδός 100 (σύνδεση κόμβου Μουρνιών με Χανιά) μήκους 749,19m (ταχύτητα μελέτης 60/50 km/h)

 Η Οδός 200 (κλάδος οδού Μουρνιών) μήκους 488,59m (ταχύτητα μελέτης 50 km/h)

 Η Οδός 300 (κλάδος οδού Ζυμβρακάκηδων) μήκους 488,16m (ταχύτητα μελέτης 50 km/h)

 Η Οδός 400 (περιμετρική οδός Σχεδίου Πόλης Χανίων) μήκους 206,82m (ταχύτητα μελέτης 60 km/h)

 Η Οδός 500 (οδός Βαμβακόπουλου - Σούδας) μήκους 259,64m (ταχύτητα μελέτης 60 km/h)

 Η Οδός 600 (SR1) μήκους 184,59m (ταχύτητα μελέτης 40 km/h)

 Η Οδός 700 (σύνδεση αξόνων 0. 600 – 0. 100) μήκους 26,93m (ταχύτητα μελέτης 30 km/h)

Δηλαδή το συνολικό μήκος του έργου είναι 2.403,92m"

Ως ημερονημία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η Τρίτη 4 Μαρτίου 2014.

Δείτε εδώ την διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας