Προϊόν της συνεργασίας του ECTE – Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης για την Απασχόληση – με το Δήμο Ρεθύμνης, αποτελεί η εκπαιδευτική επίσκεψη 12 ατόμων από το Ρέθυμνο στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Η ομάδα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo Da Vinci έχει στόχο την αναβάθμιση υπαρχόντων επαγγελματικών δεξιοτήτων ανθρώπων που εργάζονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που ασχολούνται με την ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση εκδηλώσεων ποδηλατικού τουρισμού.

Πριν την αναχώρηση για Γερμανία οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν θεωρητικό σεμινάριο γλωσσικής και πολιτισμικής προετοιμασίας, το οποίο διοργανώνεται από το ECTE. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια πολιτιστικού τουρισμού με ειδίκευση στην οργάνωση και προώθηση ποδηλατικών δράσεων, καθώς και επισκέψεις σε δημόσιους φορείς, τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων με κύριο εκφραστή το ποδήλατο.

Το πρόγραμμα κινητικότητας θα υλοποιηθεί τον Μάρτιο 2014 με τίτλο «Οργάνωση – Προώθηση Ποδηλατικού Πολιτιστικού Τουρισμού».