Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, γνωστοποιείται ότι ξεκίνησαν οι εργασίες αναδιαδιαγράμμισης οριζόντιας σήμανσης σε οδούς και περιοχές του Δήμου Χανίων. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαγράμμιση σε οδούς στις περιοχές Στέρνες και Μαράθι.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές του Δήμου Χανίων προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο ''Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χανίων'' όπου για την υλοποίηση του, θα πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας