Μια σειρά από καθ΄ όλα νόμιμα «παράθυρα» για να πληρώσουν λιγότερο φόρο έχει αφήσει ορθάνοιχτα μπροστά στους φορολογουμένους η Εφορία. Πρόκειται για έξυπνες κινήσεις-«κλειδιά», οι οποίες οδηγούν σε δραστική μείωση του φορολογικού λογαριασμού.

Επίσης, οι φορολογούμενοι, μετά τις τελευταίες ριζικές αλλαγές στο σύστημα φορολογίας, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά συγκεκριμένες φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως είναι η συλλογή αποδείξεων αλλά και η κάλυψη τεκμηρίων, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με περισσότερο φόρο από αυτόν που πραγματικά τους αναλογεί.

Ας δούμε, όμως, αναλυτικά τις κινήσεις που μπορούν να κάνουν οι φορολογούμενοι και τις δυνατότητες που έχουν για να πληρώσουν λιγότερο φόρο.


Ιατρικές δαπάνες

Όσον αφορά τις ιατρικές δαπάνες και έξοδα, ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να λάβει έκπτωση φόρου για αυτές, αλλά με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ιατρικών δαπανών που θα πραγματοποιήσει και για τις οποίες διαθέτει παραστατικά (αποδείξεις) ξεπερνά το 5% του συνολικού του εισοδήματος.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος έχει ετήσιο εισόδημα το 2014 ύψους 20.000 ευρώ. Ο ίδιος φορολογούμενος έχει πραγματοποιήσει ιατρικές δαπάνες (επισκέψεις σε ιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις, έξοδα νοσηλείας κ.λπ.) ύψους 950 ευρώ. Επειδή τα 950 ευρώ ιατρικών δαπανών είναι λιγότερα από το 5% του ετήσιου εισοδήματός του (είναι μόλις 4,75%), τότε δεν θα λάβει έκπτωση φόρου 10% για τις δαπάνες. Αν, όμως, ο ίδιος φορολογούμενος πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 1.000 ευρώ, τότε θα λάβει έκπτωση φόρου γι΄ αυτές, καθώς το σχετικό ποσοστό είναι 5%.


Δωρεές

Οι φορολογούμενοι έχουν στη διάθεσή τους και τη δυνατότητα έκπτωσης φόρου για πραγματοποίηση δωρεών προς το Δημόσιο. Μπορούν να δωρίσουν χρηματικά ποσά στο Δημόσιο και σε κοινωφελείς φορείς και οργανισμούς. Για το ποσό της δωρεάς που πραγματοποιούν λαμβάνουν κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης έκπτωση φόρου ίση με το 10% της δωρεάς.

Υπάρχουν, όμως, τρεις κρίσιμες προϋποθέσεις. Θα πρέπει το συνολικό ποσό της δωρεάς να ξεπερνά τα 100 ευρώ, το ποσό να έχει κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του φορέα στον οποίο γίνεται η δωρεά και το ποσό των χρηματικών δωρεών προς το Δημόσιο και κοινωφελείς φορείς που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος να είναι συνολικά έως το 5% του συνολικού εισοδήματος του φορολογουμένου.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα ύψους 20.000 ευρώ έχει τη (φορολογική) δυνατότητα να πραγματοποιεί δωρεές προς το Δημόσιο μέχρι το ύψος των 1.000 ευρώ, καθώς το υπερβάλλον ποσό δεν αναγνωρίζεται.

capital.gr