Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ δεν περιορίζονται μόνο σε καλλιτέχνες, δικηγόρους και επιχειρηματίες. Στο στόχαστρό τους βρίσκονται πλέον και καθηγητές μέσης εκπαίδευσης οι οποίοι αν και εμφανίζουν ως μοναδικό τους εισόδημα το μισθό τους από το λύκειο ή το γυμνάσιο στο οποίο εργάζονται υπάρχουν ενδείξεις ότι διαθέτουν πολύ παχυλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Όλα ξεκίνησαν από ανώνυμες καταγγελίες που έφθασαν στις αστυνομικές αρχές και την περιφερειακή διεύθυνση του ΣΔΟΕ Κρήτης. Οι καταγγελίες αφορούσαν σε καθηγητές μέσης εκπαίδευσης οι οποίοι είναι διορισμένοι και εργάζονται εδώ και πολλά χρόνια στο Ηράκλειο και τα Χανιά. Οι καταγγελίες αφορούσαν σε μαύρο εισόδημα που αποκτούσαν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί από την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές της περιοχής τους.

Οι καταγγελίες διαβιβάστηκαν και στην αρμόδια εισαγγελία από την οποία δόθηκαν στο ΣΔΟΕ εντολές για άμεσο άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι είχαν μαύρο εισόδημα. Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών για τους οποίους δόθηκε εντολή από την εισαγγελία για το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών ανέρχονται σε 17. Είναι 10 από την περιοχή του Ηρακλείου και άλλοι 7 από την περιοχή των Χανίων.

Για δυο από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς υπάρχουν μερικές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς εμφανίζονται να έχουν εισρεύσει εμβάσματα 1,1 εκατομμυρίου ευρώ και 300 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του ΣΔΟΕ, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι είχαν μεταφέρει τα χρήματά τους στην Κύπρο στο παρελθόν λόγω του φόρου για την επιστροφή της χώρας στη δραχμή αλλά αργότερα τα επαναπάτρισαν μετά την ομαλοποίηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης της χώρας. Τα εμβάσματα, αυτά όμως, εντοπίσθηκαν από τις τράπεζες και ενημερώθηκε γιʼ αυτά η αρχή για την καταπολέμηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η τελευταία ζήτησε και το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών για να εξακριβωθεί η προέλευση των χρημάτων.

Ο έλεγχος στους 17 εκπαιδευτικούς δεν έχει ολοκληρωθεί. Εκτιμάται, ωστόσο, από αρμόδια στελέχη ότι τα μαύρα ποσά που θα εντοπισθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς προέρχονται κατά κύριο λόγο από την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων και μάλιστα για πολλά χρόνια. Πρόκειται για δραστηριότητα η οποία απαγορεύεται καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι αποκλειστικής απασχόλησης στο δημόσιο.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου οι φορολογούμενοι στους οποίους θα εντοπισθούν μαύρα ποσά θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις περίπου ισόποσες των ποσών του μαύρου εισοδήματος. Επίσης, πρόκειται να κινηθούν εναντίον τους και πειθαρχικές διώξεις για παραβίαση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.

capital.gr