Η κυβέρνηση, χωρίς κανένα ηθικό φραγμό, καταπατώντας το χάρτη δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα αδικήματα, καταστρέφει τους εμπόρους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς.

Ο Νόμος 4174 και τα άρθρα του όπως περιληπτικά αναφέρω παρακάτω επιτυγχάνουν το στόχο της εξόντωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν.4174, έχουμε :
• Άρθρο 53 : επιτόκιο υπερημερίας 7,75% για καθυστέρηση 6 μηνών.
• Άρθρο 54 : επιβολή προστίμου.
• Άρθρο 55 : πρόστιμο για εικονικά στοιχεία.
• Άρθρο 57 : πρόστιμο για εκπρόθεσμα.
• Άρθρο 58 : πρόστιμο για ανακριβή στοιχεία.
• Άρθρο 59 : πρόστιμο μη πληρωμή εντός ημερομηνίας.

Επιτρέψτε για να γίνω περισσότερο κατανοητός να σας δώσω μερικά παραδείγματα.

Παράδειγμα 1ο
Επιχείρηση που τηρεί απλογραγραφικά βιβλία και υποβάλει με καθυστέρηση εξαμήνου δήλωση φόρου 5.000 ευρώ. Πληρώνει :
1. Πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 53 : 194 ευρώ.
2. Πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 54 : 1000 ευρώ.
3. Πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 57 :500 ευρώ.
4. Πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 59 : 5.000 ευρώ
Αποτέλεσμα : 5.000+500+1000+194+5.000= 11.694 ευρώ. Δηλαδή πληρώνει 133,8% παραπάνω.

Παράδειγμα 2ο
Μια επιχείρηση που υποβάλει εμπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ και λόγω λάθος κατοχύρωσης στα βιβλία, υποβάλει τροποποιητική τι θα πληρώσει ; Ο νόμος δεν δίνει απάντηση.

Παράδειγμα 3ο
Μια επιχείρηση με εικονικά στοιχεία 10.000 ευρώ φανταστείτε ότι θα πληρώσει πρόστιμο 50% της αξίας τους δηλαδή 5.000 ευρώ. Πρόστιμο επειδή έκανε χρήση του 23% ΦΠΑ δηλαδή 1,150 ευρώ. Πρόστιμο του άρθρου 53 αν ξεπερνά το εξάμηνο όπως και πρόστιμο των άρθρων 57, 58. Αν όλα αυτά τα υπολογίσετε μιλάμε για εξωφρενικό ποσό.

Από τα παραπάνω γίνεται σε όλους μας σαφές ότι η κυβέρνηση θέλει να εξοντώσει εμπόρους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λογιστές και φοροτεχνικούς.

Γιάννης Μιχελογιαννάκης
Βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ