Τον Μάρτιο θα διεξαχθεί το 4ο σχολείο βασικής εκπαίδευσης. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τα άτομα που θα το παρακολουθήσουν θα μπορούν να αποτελέσουν τα νέα δόκιμα μέλη της Ε.Ο.Δ. Ηρακλείου.

Οι ενότητες οι οποίες θα παρουσιαστούν είναι:

Μετεωρολογία, χρήση σχοινιών, τηλεπικοινωνίες, επιβίωση στο βουνό, προσανατολισμός, χρήση σωστικών μέσων, βασικές γνώσεις α' βοηθειών, μαζικές καταστροφές κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στα παρακάτω στοιχεία:

6948100804
2818101020