Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου διοργανώνει σεμινάριο με θέμα "Διαχείριση και είσπραξη οφειλών πελατών"

Απευθύνεται: σε επιχειρηματίες & στελέχη εταιρειών, Διοίκησης, Λογιστηρίου, Εισπράκτορες & Πωλητές- Οδηγοί που δυσκολεύονται να εισπράξουν τα Πιστωτικά Υπόλοιπα των πελατών τους (ληξιπρόθεσμες οφειλές).

Σκοπός: είναι η δραστική μείωση των Ληξιπρόθεσμων Πελατών σας, μέσω της κατανόησης των μηχανισμών καθυστέρησης, εξοικείωσης και χρήσης όλων των νόμιμων διαπραγματευτικών μέσων «πίεσης». Η διατήρηση της ταμειακής τους ροής, μέσα από την επιλογή και διατήρηση πελατών που αξίζουν την εμπιστοσύνη τους.

Ενότητες σεμιναρίου


• Διατήρηση Καλών σχέσεων με Πελάτες-Οφειλέτες. Στερεότυπα και αναστολές. Αξιοπρεπείς – πειστικοί διάλογοι.

• Τακτικές Εισπράξεων. Στάδια ολοκληρωμένης διεκδίκησης.

• Χειρισμός δικαιολογιών, προφάσεων, ή αντιρρήσεων.

• Διαμόρφωση & Τήρηση πλάνου τακτικών ενεργειών. Τήρηση αρχείου.

• Τα Νομικά σας όρια και η προσφυγή σε υπηρεσίες Τρίτων.

• Καθιέρωση Πιστωτικής πολιτικής

• Ομαδικές Ασκήσεις – Πρακτική εφαρμογή Τεχνικών

Τι κερδίζετε με τη Συμμετοχή σας:


1. Αυτοπεποίθηση για ένα ζήτημα «ταμπού» που εσείς πρέπει να το αντιμετωπίσετε.

2. Εμπρόθεσμες εξοφλήσεις με «κοινού νου» πρωτοβουλίες.

3. Διαδικασίες για λιγότερες οχλήσεις-υπενθυμίσεις.

4. Ευχέρεια διάκρισης μεταξύ επιμονής και συμβιβασμού.

5. Επιδέξιος χειρισμός αντιπαράθεσης, άρνησης & απόρριψης.

6. Ελάττωση παραπόνων & διατήρηση αξιόπιστης πελατείας.

Ώρες και μέρες Διεξαγωγής: Σάββατο 15/02/2014 και ώρα 16:00μμ-22:00μμ

Διάρκεια: 6 ώρες

Κόστος Σεμιναρίου: 80€

Εισηγήτής : Γιομπλιάκης Αθ. Ευάγγελος

Ο κ. Γιομπλιάκης Αθ. Ευάγγελος, M.B.A. (U.S.A.) δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα ως Εκπαιδευτής , Ομιλητής & Συγγραφέας σε θέματα Διαχείρισης Κρίσης λόγω ανείσπρακτων Οφειλών / Πίστωσης σε Επιχειρήσεις & Νοικοκυριά – κατήγορος άνομων εισπρακτικών μεθόδων. Διαθέτει 18χρονη Διδακτική και Συμβουλευτική εμπειρία πιστοποιημένη από φορείς όπως: ΕΚΕΠΙΣ, ΕΚΔΔ, ΙΔΕΚΕ, ΕΟΜΜΕΧ. Παράλληλα εισηγείται πρωτοποριακά προγράμματα Marketing, σε φορείς όπως ΚΑΕΛΕ, Εμπορικούς συλλόγους, Επιμελητήρια, ΚΕΚ ΙΔΕΚΕ (ΗΣΙΟΔΟΣ), Υπουργείο Παιδείας (ΕΡΜΕΙΟΝ, ΤΕΙ) Εθν.Κέντρο Δημόσιας Διοικησης και εταιρείες Ιδ. Τομέα

Πληροφορίες και αιτήσεις
, Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, κα Λένα Στεφανουδάκη [email protected] 2810247034 ,Μαίρη Βενιχάκη [email protected] 2810302735 και κα Γωγώ Δημάρη [email protected] 2810302731. Τηλ κέντρο: 2810302730 2810342 και Fax:2810227189 e-mail: [email protected] web: νwww.katartisi.gr fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes