Επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα  ένταξης στο ΕΣΠΑ της β' φάσης του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου μετά  τη συνάντηση μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, του γγ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Θανάση Καρούντζου και του δημάρχου Ηρακλείου, Γιάννη Κουράκη, παρουσία της εκπροσώπου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ, Μαρίας Κασσωτάκη.

Η β' φάση του έργου, προϋπολογισμού 15,8 εκ. ευρώ περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των λοιπών οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και των θεατρικών συστημάτων του έργου (σκηνή, φωτισμοί, οπτικοακουστικά), τον εξοπλισμό του ΠΣΚΗ.

Τα 7,5 εκ. ευρώ θα προκύψουν από το ΕΣΠΑ, ενώ από την ίδια πηγή θα διατεθούν 3 εκ. ευρώ για οδικά και αποχετευτικά έργα.

Ωστόσο, η κυρίως αίθουσα καθώς και ένα μικρό θέατρο θα ενταχθούν ως αυτοτελή έργα στο ΕΣΠΑ, ενώ η χρηματοδότηση για τα βοηθητικά έργα (π.χ. αποχετεύσεις) θα προέλθει σε μεγάλο βαθμό από την ΕΤΕΠ ή ίδιους πόρους του δήμου.

Το έργο γίνεται "γέφυρα", καθώς όπως είναι γνωστό, το ΠΣΚΗ είχε ενταχθεί αρχικά στο Γ' ΚΠΣ.

Χρονοδιαγράμματα

Σε 3 μήνες θα ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση της α' φάσης του ΠΣΚΗ, ενώ σε 4 μήνες θα έχουμε την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού μέρους της α' φάσης του έργου.

Η μελέτη για το νέο έργο της β' φάσης θα είναι έτοιμη σε δύο μήνες, προκειμένου να συνταχθεί και να κατατεθεί το τεχνικό δελτίο για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.