Επιστολή στον Πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ. Γιώργο Ζανιά απέστειλε σήμερα η ΟΕΒΕΝΗ με θέμα την ανάγκη δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μείωσης επιτοκίων.

Η επιστολή αναφέρει:

"Κύριε Πρόεδρε,

Παρά το γεγονός ότι η δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδότησης- δανεισμού για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι τράπεζες είναι, σχεδόν στο σύνολό τους, αρνητικές στην χορήγηση δανείων.

Στις ελάχιστες περιπτώσεις κατά τις οποίες εγκρίνουν αιτήματα δανεισμού, επιβάλλουν επιτόκια άνω του 10% κατά μέσο όρο.

Στις περιπτώσεις καταναλωτικών δανείων τα μέσα επιτόκια υπερβαίνουν το 15% ενώ εκείνα των πιστωτικών καρτών ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 19%.

Στον αντίποδα τα επιτόκια καταθέσεων σημειώνουν ραγδαία πτώση με εκείνα των προθεσμιακών λογαριασμών και για ποσά κάτω των 100.000 € να διαμορφώνονται σε επίπεδα κάτω του 3% με στόχο, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, να μειωθούν περαιτέρω κάτω του 2%.

Σε ότι αφορά τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου τα επιτόκια είναι ήδη μηδαμινά.

Επειδή ουδείς πρέπει να παραβλέπει το γεγονός ότι οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα του Ελληνικού λαού και βεβαίως των συναδέλφων και μόνο

Ζητούμε:

- Την άμεση επανέναρξη χορήγησης δανείων προς τους Μικρομεσαίους συναδέλφους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους

- Τη μείωση των απαιτούμενων εχεγγύων

- Την άμεση και δραστική μείωση των επιτοκίων δανεισμού και την

- Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής όλων των σε καθυστέρηση δανείων των συναδέλφων ."