Δεκάδες παιδιά που γνώρισαν την εγκατάλειψη, την απώλεια των γονέων τους, την κακοποίηση ή την παραμέληση και μεγαλώνουν σήμερα σε ιδρύματα σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παραμένουν σε αυτές τις δομές για διάστημα που ξεπερνά τα έξι χρόνια, την ώρα που το διεθνώς παραδεκτό χρονικό διάστημα δεν ξεπερνά τους έξι μήνες.

Τα 190 παιδιά, που βρίσκονται σήμερα στα ιδρύματα της Μακεδονίας, αυξάνονται συνεχώς, καθώς ολοένα και περισσότεροι γονείς, δηλώνουν αδυναμία να αντεπεξέλθουν οικονομικά στην ανατροφή των παιδιών τους.

Στον αντίποδα, παρατηρείται τον τελευταίο καιρό έντονο ενδιαφέρον από γονείς και οικογένειες για να αναλάβουν την αναδοχή κάποιου παιδιού. Ευαισθητοποιημένοι από τις συνέπειες της κρίσης, που βιώνει με σκληρό τρόπο η παιδική ηλικία, πολλοί είναι εκείνοι που δηλώνουν πρόθυμοι να φιλοξενήσουν ένα παιδί στο σπίτι τους για λίγες μέρες, ή για λίγους μήνες ή ακόμη και για πάντα με σκοπό την υιοθεσία.

Γι’ αυτό το λόγο, προωθείται η δημιουργία εθνικού μητρώου, στο οποίο θα καταγράφονται οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς και τα στοιχεία των παιδιών που θα εισαχθούν σε κάθε οικογένεια. Υπεύθυνος για το μητρώο αυτό είναι ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης που βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, τα ιδρύματα, τις εισαγγελίες και τους ιδιωτικούς φορείς παιδικής προστασίας.

Η νομοθεσία ορίζει πλέον ότι οι φυσικοί γονείς, εφόσον συντρέχουν οικονομικοί λόγοι, μπορούν να αναζητήσουν κάποιον ανάδοχο για να φιλοξενεί το παιδί τους, ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνουν το εθνικό μητρώο αναδόχων και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες κάθε τόπου. Από την άλλη πλευρά όσοι ενδιαφέρονται για αναδοχή υποβάλλουν σχετική αίτηση, καλούνται για συνέντευξη, υποβάλλονται σε κοινωνική έρευνα και αξιολόγηση προσωπικότητας και συμπεριφοράς και παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση διάρκειας έξι έως δώδεκα μηνών ανάλογα με τις ανάγκες και τα κίνητρα κάθε υποψηφίου. Στη συνέχεια οι κοινωνικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τις κατά τόπους εισαγγελίες λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις.

Οι διαδικασίες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Διευθύντρια Άννα Τομπουλίδου) στα τηλ. 2313 330358 και 356.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ανάδοχοι γονείς οφείλουν να προστατεύουν τα παιδιά και να τους παρέχουν πραγματική φροντίδα, ενώ τα παιδιά θα πρέπει να διατηρήσουν επαφή με τη φυσική τους οικογένεια, εκτός αν υπάρχει άλλη πρόβλεψη από εισαγγελική ή δικαστική εντολή.

Η διαφορά της αναδοχής από την υιοθεσία είναι ότι στην υιοθεσία το παιδί έχει μετά τα 18 του χρόνια το δικαίωμα να γνωρίσει τη βιολογική του οικογένεια ενώ μέχρι τότε δεν προβλέπεται δυνατότητα επικοινωνίας του μαζί της. Βέβαια, υπάρχει η περίπτωση η αναδοχή να εξελιχτεί ακόμη και σε υιοθεσία.

newpost.gr