Λήγει στις 20 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και το υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή που έχει ήδη οριστεί, ενώ για τα τρία επικρατέστερα σήματα προβλέπεται και χρηματικό έπαθλο ύψους 2.000, 3.000 και 5.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (τηλ. 2131514282, FAX2103846523, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]) έως τις 20 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00, αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

in.gr