Η Δημοτική Αρχή των Χανίων, στο πλαίσιο των πολιτικών που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί, για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της, προχώρησε στην τοποθέτηση 49 διαδραστικών πινάκων για εκπαιδευτική χρήση σε ειδικά σχολεία ή σχολεία – πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – στα οποία λειτουργούν τμήματα ένταξης και τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του “Καλλικρατικού” Δήμου Χανίων.

Με τους νέους αυτούς διαδραστικούς πίνακες - οι οποίοι αντικατέστησαν τους “παραδοσιακούς” πράσινους πίνακες κιμωλίας – ο Δήμος Χανίων παρέχει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό μέσο που συμβάλλει στην επίτευξη βέλτιστων μαθησιακών αποτελεσμάτων αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία.

Εκπαίδευση καθηγητών στη χρήση των διαδραστικών πινάκων
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να υπάρξει η βέλτιστη δυνατή τεχνική εξοικείωση των εκπαιδευτικών με αυτό το νέο μέσο, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014, στις 12:30, στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Χανίων (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), ειδικό επιμορφωτικό σεμινάριο για τη χρήση των διαδραστικών πινάκων. Το σεμινάριο απευθύνεται στους καθηγητές των σχολικών μονάδων που έχουν ήδη τοποθετηθεί οι διαδραστικοί πίνακες.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δράση του Δήμου Χανίων, είναι ενταγμένη και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013” στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και σχολείων με τμήματα ένταξης του Δήμου Χανίων».

Τα σχολεία, στα οποία έχει τοποθετηθεί ο εν λόγω εξοπλισμός είναι τα εξής:

1. 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
2. 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
3. 3ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ
4. 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
5. 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
6. 3ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ
7. ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
8. ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ
9. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
10. 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
11. 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
12. 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
13. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ
14. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
15. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
16. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
17. 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
18. 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
19. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
20. 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
21. 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
22. 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
23. 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
24. 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
25. 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
26. 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
27. 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
28. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΥΔΑΣ
29. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΥΔΑΣ
30. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ
31. 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ
32. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
33. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
34. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ
35. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ
36. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
37. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ
38. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
39. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΖΙΝΟΥ
40. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
41. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
42. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
43. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ
44. ΕΠΑΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
45. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ