20 ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες έχουν απευθυνθεί μέχρι τώρα στην Ένωση Καταναλωτών Χανίων προκειμένου να καταθέσουν ομαδική αγωγή κατά τραπεζών που επιβάλουν καταχρηστικούς όρους παράνομης είσπραξης από τις τράπεζες. Όπως δήλωσε στο Flashnews η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Χανίων κ. Ιωάννα Μελάκη "οι δανειολήπτες μπορούν να πάνε στην Ένωση και να καταθέσουν μια αίτηση με τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή το λογαριασμό της τράπεζας, τον όρο της καταχρηστικότητας  και κάποια άλλα στοιχεία προκειμένου να μπουν στην ομαδική αγωγή."

Τα  στοιχεία θα αξιολογηθούν από τους ειδικούς οικονομικούς συνεργάτες της ένωσης και μετά ανά τράπεζα θα προχωρήσουν οι αγωγές .