Άδικη, παράνομη και βεβιασμένη χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων με ομόφωνη απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο Αγίου Νικολάου την απόφαση μη εγγραφής φοιτητών στο τμήμα ¨Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων¨

Αναλυτικά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Α. Θεωρεί την απόφαση μη εγγραφής φοιτητών στο τμήμα ¨Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων¨ άδικη, παράνομη και βεβιασμένη
ε π ε ι δ ή :
1. Το τμήμα δεν εμπίπτει σε κανένα από τα 6 κριτήρια που ορίσθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για την παραπάνω απόφαση, αφού το τμήμα λειτουργεί 2 μόλις χρόνια και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της ύπαρξης και λειτουργίας του.
2. Ο αριθμός των 130 φοιτητών στα 2 πρώτα έτη λειτουργίας του τμήματος, είναι απόλυτα λογικός και βιώσιμος για ένα τμήμα Πληροφορικής με πολλά εργαστήρια.
Η αναλογία 129 ενεργοί φοιτητές προς 173 εγγεγραμμένοι, είναι απόλυτα δικαιολογημένη, εξαιτίας του υψηλού αριθμού μεταγραφών που επιτρέπει το Υπουργείο.
3. Η απόφαση για μηδενικό αριθμό υποψηφίων για το τμήμα σύμφωνα με κριτήρια που καθορίστηκαν μονόπλευρα από το Υπουργείο Παιδείας είναι παράνομη, αφού ο Ν. 3794/2009 αριθμ. 17 παρ. 4 αναφέρει ότι :
«για να μπορεί ο υπουργός να αναστείλει την εισαγωγή φοιτητών θα πρέπει το τμήμα να έχει εγγεγραμμένους λιγότερο από το 10 % των εισακτέων για 5 συνεχή έτη» ….. και το τμήμα όπως αναφέρθηκε ήδη, λειτουργεί μόλις 2 χρόνια.
4. Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος είναι σύγχρονο, ποιοτικό και ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις της αγοράς. Τα μαθήματά του κατά το ήμισυ είναι κοινά με το ¨Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής¨, με αποτέλεσμα η επιβάρυνση του Δημοσίου από την λειτουργία του τμήματος να είναι με υπολογισμό των υπηρεσιών του τμήματος, περίπου 7.000 ευρώ το εξάμηνο !
5. Αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο υπάρχει μόνο σε ένα ακόμη τμήμα ΤΕΙ στην Πάτρα.
Το 56 % των φοιτητών κατάγονται από την Κρήτη με ότι συνεπάγεται για τις οικογένειές τους, η αναστολή εισαγωγής φοιτητών.
6. Είναι αδιανόητο και πέρα κάθε λογικής να αναστέλλεται η λειτουργία ενός πανεπιστημιακού τμήματος δύο μόλις χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του, προτού ολοκληρωθεί η 4ετής λειτουργία, η απονομή πτυχίων στους πρώτους αποφοίτους και η δίκαιη αξιολόγηση της ύπαρξης και λειτουργίας του.

Β. Συμπερασματικά, μετά τα παραπάνω, το Δ.Σ. Αγίου Νικολάου
ομόφωνα αποφασίζει και ψηφίζει :

1. Θεωρεί την απόφαση του Υπουργείου άδικη, βεβιασμένη, άστοχη και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.
2. Ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και να καθορίσει αριθμό εισακτέων για το σχολικό έτος 2011-2012.
3. Επιφυλάσσεται να υπερασπιστεί την λειτουργία του τμήματος με οποιοδήποτε τρόπο.

2 – Συγκροτεί ομάδα συντονισμού του θέματος αποτελούμενη από τους : Τον κ. Δατσέρη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, τον κ. Χριστουλάκη Κων/νο Δημοτικό Σύμβουλο, τον κ. Μαρή Μιχαήλ Δημοτικό Σύμβουλο εκπρόσωπο ΕΒΕΛ, την Δημοτική Σύμβουλο κ. Μοσχοβιτάκη Ελένη, τον κ. Μαμάκη Γεώργιο Δ/ντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης .