Από την Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου ανακοινώνεται ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του Επαρχιακού Δικτύου του νομού και συγκεκριμένα: Επαρχιακό δρόμο 20 του νομού Λασιθίου (Παχειά Άμμος –Ιεράπετρα – Μύρτος – Όρια Νομού) από την Τετάρτη 19/02/2014 έως και Παρασκευή 14/03/2014 και κατά τις ώρες 07.00 έως 17.00 ( εκτός Σαββατοκύριακο ) , οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων να προσαρμόζουν την ταχύτητα των οχημάτων τους ανάλογα με τις πληροφοριακές πινακίδες που θα τοποθετηθούν χωρίς να πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας καθώς το εναπομείναν κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας , επαρκεί για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι χρήστες του παραπάνω Οδικού Δικτύου, παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με μικρές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και του ειδικευμένου προσωπικού που θα διατεθεί από τον ανάδοχο για την ρύθμιση της κυκλοφορίας στο σημείο.