Έγγραφο προς όλους τους Δήμους του Νομού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Σχολικών Μονάδων, απέστειλε σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, προκειμένου να υποβάλλουν άμεσα τις σχετικές προτάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως, στην παρούσα φάση, μπορούν να ενταχθούν για ενεργειακή αναβάθμιση οι σχολικές μονάδες, για τις οποίες υπάρχουν οι μελέτες κατασκευής τους, (τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ, κλπ).