Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε οφειλέτης-άνεργος με δύο δάνεια σε 2 τράπεζες, με συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 140.000 ευρώ.

Ο οφειλέτης, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχε, δυνάμει του με αριθμό 824/2012ΠΔ/09-10-2013 πρακτικού του Ειρηνοδικείου Χανίων, την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, 

Έτσι αποφασίστηκε αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος του για ένα έτος και διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του. 

Η δε απόφαση, ορίζει στον οφειλέτη μηδενικές μηνιαίες δόσεις προς τις δύο τράπεζες.

Με ανακοίνωσή του το παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος "καλεί τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ ώρες 10.30 - 13.00 και Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 - 21.00 
ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68, 731 00 ΧΑΝΙΑ
Τηλ. : 2821086245
Φαξ : 2821086245
www.eeke.gr"