Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής – Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του ∆ήμου Ηρακλείου & το Τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ν. Αλικαρνασσού, σε συνεργασία με τους ∆ιευθυντές των Σχολικών Μονάδων Α' βάθμιας Εκπαίδευσης της ∆ημοτικής Ενότητας Ν.Αλικαρνασσού & τους εισηγητές Γαρυφαλάκη Ελένη, Σύμβουλο Αγωγής και Εκπαίδευσης και ∆ημιουργό του χώρου πολλαπλής νοημοσύνης “Καλός Αγωγός” και Καργάκη Μανόλη, Κλινικό ψυχολόγο και Υπεύθυνο της Γραμμής Υποστήριξης, Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου, υπενθυμίζουν τη συνέχιση των εργασιών της Σχολής Γονέων που πραγματοποιείται στο χώρο του Κέντρου, Αρτεμησίας & ∆ιονυσίου 13.

Το συντονισμό έχει η Υπεύθυνη Τμήματος ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η. Φουντουλάκη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός.

Το μήνα Νοέμβριο 2013 αναπτύχθηκαν οι εξής θεματικές ενότητες με εισηγητή τον κο Καργάκη Μανόλη – Κλινικό Ψυχολόγο:

1. 4-11-2013 - Εισαγωγή – Γνωριμία με τους γονείς – Καταγραφή προβληματισμών.

2. 11-11-2013 - Οικονομική κρίση & επικοινωνία σε ενδο-οικογενειακό πλαίσιο.

3. 18-11-2013 - Διαχείριση προεφηβικής ηλικίας.

4. 2-12-2013 - Είσοδος στην εφηβεία.

Το μήνα Μάρτιο του 2014 θα αναπτυχθούν οι εξής θεματικές ενότητες με εισηγήτρια την κα Γαρυφαλάκη Ελένη – Σύμβουλο Αγωγής & Εκπαίδευσης:

1. 10-3-2014 – Η αυτοπεποίθηση ως αίσθημα συναισθηματικής ασφάλειας.

2. 17-3-201 – Ο αυτοέλεγχος ως κατανόηση των συναισθημάτων και αποδοχή ορίων.

3. 24-3-2014 – Η επικοινωνία ως έκφραση σκέψεων και σωστής ερμηνείας
μηνυμάτων.

4. 31-3-2014 - Η ικανότητα δημιουργίας σχέσεων ως δείγμα αλληλεγγύης.

Στόχος της Σχολής Γονέων είναι:

• η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε δεξιότητες επικοινωνίας στην επίλυση συγκρούσεων σε ενδοοικογενειακό επίπεδο.

• στην οριοθέτηση των παιδιών, καθώς επίσης και

• στις συναισθηματικές δυσκολίες που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στους ανθρώπους.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθεί Βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.