Αναρτήθηκε στην Διαύγεια και οδεύει προς δημοσίευση σε ΦΕΚ κοινή υπουργική απόφαση με νέο τιμοκατάλογο για το κόστος υποβολής δηλώσεων ζημιάς στον ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ τα τέλη εκτίμησης - επανεκτίμησης έχουν ως εξής:

Ο παραγωγός με την υποβολή αιτήματος για ένταξη στο πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας καταβάλλει τέλη 20 ευρώ ανά φάκελο.

Για ζημιές στη φυτική παραγωγή:

α) Για καλλιέργειες σιτηρών, πενήντα λεπτά (0,5 €) του ευρώ κατά στρέμμα
β) Για αροτραίες καλλιέργειες, ένα (1 €) ευρώ κατά στρέμμα
γ) Για αμπελοειδή, ακτινίδια και κηπευτικά, δύο (2 €) ευρώ κατά στρέμμα
δ) Για καλλιέργειες καρποφόρων δένδρων, δέκα λεπτά (0,10 €) του ευρώ κατά δένδρο, όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα ή γραμμοειδή σχήματα και πυκνότητα φύτευσης μέχρι 100 δένδρα το στρέμμα
ε) Για καλλιέργειες δενδρωδών καλλιεργειών υπέρπυκνης φύτευσης (πυκνότητα φύτευσης άνω των 100 δένδρων), δέκα (10 €) ευρώ κατά στρέμμα
στ) Για καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη), δέκα (10 €) ευρώ κατά στρέμμα
ζ) Για καλλιέργειες δρεπτών ανθέων, είκοσι (20 €) ευρώ κατά στρέμμα
η) Για καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων – δένδρων, σαράντα (40 €) ευρώ κατά στρέμμα
θ) Για καλλιέργειες γλαστρικών φυτών, πενήντα (50 €) ευρώ κατά στρέμμα

Για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο:

α) Για βοοειδή και μόνοπλα, τριάντα (30 €) ευρώ κατά κεφαλή ζημιωθέντος ζώου
β) Για αιγοπρόβατα και χοίρους, δύο (2 €) ευρώ κατά κεφαλή ζημιωθέντος ζώου
γ) Για όρνιθες, γαλοπούλες και κουνέλια, δέκα (0,10 €) λεπτά κατά κεφαλή ζημιωθέντος ζώου
δ) Για μελισσοσμήνη, δύο (2 €) ευρώ κατά ζημιωθέν μελισσοσμήνος (κυψέλη)

paseges.gr