Η Πρωτοβουλία Δημοτών Δήμου Αγίου Νικολάου προχωρά στη δημοσίευση των εισηγήσεων για την ανοιχτή εκδήλωση της Τετάρτης 19/2 στο REX, όπου θα γίνει η πρώτη συζήτηση και θα αποφασιστούν οι βασικοί άξονες των θέσεων της παράταξης.

Η εισήγηση για το Χωροταξικό Σχεδιασμό, για τον Καλλικράτη και την Τοπική Δημοκρατία και για τη Διαχείριση Νερού:

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στόχος της χωροταξίας είναι η ρύθμιση και οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και λειτουργιών με την ορθολογική κατανομή, διάρθρωση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων, των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και δημογραφικών δεδομένων και με συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων ανάπτυξης σε συγκεκριμένες εδαφικές ενότητες ώστε να βελτιωθούν η ισορροπία του δικτύου των πόλεων, οι σχέσεις πόλης-υπαίθρου, η διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος

Η Πρωτοβουλία πολιτών στηρίζει νέες αναπτυξιακές υποδομές με χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, με επανακαθορισμό χρήσεων γης. Για αποτελεσματικές και ποιοτικές δημοτικές υπηρεσίες, με διαφάνεια, κοινωνικό έλεγχο, λαϊκή συμμετοχή, αποκέντρωση και δημοκρατικό προγραμματισμό. Για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος με δημοτικές πολιτικές πράσινης οικονομίας στην ενέργεια, την ανακύκλωση, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, των πόρων, των υποδομών και του δημόσιου χώρου. Με απόρριψη της ιδιωτικοποίησης των βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Για ένα Δήμο που να απαντά στη γνωστή μονοκαλλιέργεια του τουρισμού με προγράμματα στήριξης της ενδοχώρας, αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας και των αδρανών πόρων, στήριξης της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής αλλά και της επιχειρηματικότητας. Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με εναλλακτικές μορφές τουρισμού που σέβονται το φυσικό περιβάλλον και δράσεις ανάδειξης της τοπικότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών σε όλη την ενδοχώρα του δήμου.

Αναβάθμιση των αστικών περιοχών και των δημοτικών διαμερισμάτων με

υποδομές μεταφορών. Περιφερειακό δίκτυο
χρήσεις γης με έλεγχο της εκτός σχεδίου δόμησης, προστασία του περιβάλλοντος (χλωρίδας- μικροπανίδας), δασικών οικοσυστημάτων, αγροτικής γης α). άμεση αναθεώρηση του ΓΠΣ και των Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Αγίου Νικολάου και Νεάπολης, επικαιρποίηση των στοιχείων των μελετών. Άμεση προώθηση των μελετών για τους οικισμούς Σισίου, Πλάκας, Ελούντας , Αμμουδάρας, Παραλίας Μιλάτου, Ιστρον. β)αναβάθμιση και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής. γ) υποδομές μεταφορών. Περιφερειακό δίκτυο, Επαρχιακό δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου
αναθεώρηση του σχεδίου πόλης με επαναπροσδιορισμό των σημαντικών πόλων έλξης της πόλης του Αγ.Νικολάου
αστικές αναπλάσεις και περισσότερους ελεύθερους χώρους. Διασφάλιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και παρεμβάσεις ανάπλασης με τη λογική του περιβαλλοντικού σχεδιασμού ανοιχτών χώρων.
επανάχρηση εγκαταλειμμένων κτιριακών αποθεμάτων.
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Πλήρης κυκλοφοριακή μελέτη (ιεράρχηση δικτύου), εκτεταμένες πεζοδρομήσεις στο κέντρο, χωροθέτηση χώρων στάθμευσης περιφερειακά του κέντρου. Ενίσχυση και προβολή των μαζικών μέσων μεταφοράς τόσο στην πόλη όσο και στα δημοτικά διαμερίσματα. Δίκτυο πεζοδρόμων–
δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών, χώροι πρασίνου και αναψυχής.
κίνητρα και δημιουργία κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης (ποιότητα ζωής – εργασία) στις Δημοτικές Κοινότητες (ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των πολιτιστικών στοιχείων ).
βιολογικούς καθαρισμούς, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων (επαναχρησιμο-ποίηση – ανακύκλωση -κομποστοποίηση), προγράμματα ευαισθητοποίησης του πληθυσμού
βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και μέτρα μείωσης του θορύβου. Έγκαιρη αντιμετώπιση (και κυρίως πρόληψη) των επεισοδίων ρύπανσης
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως βασικό στοιχείο της βιώσιμης διακυβέρνησης
Μελέτη και ορθολογική διαχείριση όλου του παραλιακού μετώπου του Δήμου, δημιουργία καταδυτικού πάρκου .
Άμεση επέκταση του κτηματολογίου σε όλη την έκταση του Δήμου , διόρθωση και ορθή αποκατάσταση του υφιστάμενου .

Στοχευόμενες πολεοδομικές παρεμβάσεις με:

ενοποίηση ακαλύπτων χώρων στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων της πόλης (πιλοτικό πρόγραμμα)
Αξιοποίηση ΑΠΕ σε Δημόσια και Δημοτικά κτίρια και προγράμματα ενεργειακής διαχείρισης αυτών
Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας με εξοικονόμηση ενέργειας (ενημέρωση πολιτών, αντικατάσταση λαμπτήρων, συστήματα BMS κ. άλ.)
Προγράμματα μόνωσης κτιρίων
Ενημερώσεις των πολιτών σε συνεργασία με το ΤΕΕ για θέματα σχετικά με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων
διαχείριση της κτηματικής περιουσίας του Δήμου και των κληροδοτημάτων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αγοράς γης και κτισμάτων, ανταλλαγές, διανοίξεις οδών (πράξεις τακτοποίησης) κ. άλ. Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας (ακίνητα) για τη δημιουργία δημοτικών καταστημάτων για την ανακούφιση δημοτών που έχουν ανάγκη.
δημιουργία Οργανισμού Ρυθμιστικού για την δυναμική διαχείριση των πολεοδομικών θεμάτων του Δήμου, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο υλοποίησης μελετών

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Με τον Καλλικράτη είχαμε τις παρακάτω αρνητικές επιπτώσεις στην αυτοδιοίκηση:

Απαξιώθηκαν πλήρως οι τοπικές και δημοτικές κοινότητες, αφού τους δόθηκαν απειροελάχιστες αρμοδιότητες και εγκαθιδρύθηκε ένα συγκεντρωτικό σύστημα στον τρόπο λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Δήμου
Εγκαθιδρύθηκε ένα εντελώς αντιδημοκρατικός σύστημα εκλογής των τοπικών οργάνων αφού χαρακτηριστικά στα Συμβούλια Δημοτικής Κοινότητας την πλειοψηφία δεν την έπαιρνε ο συνδυασμός που πλειοψήφησε σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας αλλά ο συνδυασμός που πλειοψήφησε σε επίπεδο Δήμου.
Δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλες δημοτικές οντότητες απομακρύνοντας τους αιρετούς από τους δημότες και δεν λήφθηκαν υπόψιν οι τοπικές δυνατότητες αυτοδιοίκησης Είναι χαρακτηριστικό ότι με τον Καλλικράτη έχουμε 325 δήμους στην Ελλάδα με μέσο όρο περίπου 30.000 κατοίκους ανά δήμο. Αντίθετα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο μέσος όρος είναι 5.100 κατοίκους ανά δήμο.
Μεταφέρθηκαν στους Δήμους πολλές αρμοδιότητες (με το άρθρο 94 του Ν. Στους δήμους μεταβιβάστηκαν 42 νέες αρμοδιότητες) για τις οποίες δεν δόθηκαν οι αντίστοιχοι πόροι, με αποτέλεσμα η αυτοδιοίκηση να απαξιώνεται στα μάτια των πολιτών και οι πολίτες να στερούνται υπηρεσίες.

Με την εφαρμογή του Καλλικράτη στους Δήμους τη χώρας ΄αυτή την πρώτη τετραετία

Δεν εφαρμόστηκαν ούτε οι ελάχιστες προβλέψεις σχετικά με την τοπική δημοκρατία και αυτοδιοίκηση
Δεν υπήρξε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς τα συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων όπως προβλέπεται στα άρθρα 83 και 84 του Ν. 3852/10
Δεν εφαρμόστηκε η πρόβλεψη του άρθρου 85 του ν. 3852/10 για μια κατ’ έτος συνέλευση των κατοίκων κάθε τοπικής και δημοτικής κοινότητας για να προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος.


Ως πρωτοβουλία δημοτών Δήμου Αγίου Νικολάου δεσμευόμαστε ότι θα αγωνιστούμε για την κατάργηση του σχεδίου Καλλικράτης και την αντικατάσταση του από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση στην κατεύθυνση:

της δημιουργίας μικρών ΟΤΑ αντίστοιχων με τη βούληση και τις δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών και με μεγέθη αντίστοιχα του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ
της εγκαθίδρυσης ενός συστήματος όπου εντός κάθε ΟΤΑ τα συμβούλια και πρόεδροι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων θα έχουν ουσιαστικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες με πόρους και προσωπικό.
της καθιέρωσης ενός εκλογικού συστήματος για την εκλογή των τοπικών οργάνων δημοκρατικού που θα σέβεται την άποψη και την ψήφο των τοπικών κοινωνιών.
της μεταφοράς στους δήμους όλων των αναγκαίων πόρων ώστε να ασκούν με αξιοπιστία τις αρμοδιότητες οι οποίες μεταβιβάζονται σε αυτούς

Ακόμη, ως πρωτοβουλία δημοτών Δήμου Αγίου Νικολάου δεσμευόμαστε ότι μέχρι να αλλάξει ο Καλλικράτης θα εφαρμόσουμε στο έπακρο τις ελάχιστες προβλέψεις του σχετικά με την τοπική δημοκρατία και συγκεκριμένα:

Θα εφαρμόσουμε τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς τα συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων όπως προβλέπεται στα άρθρα 83 και 84 του Ν. 3852/10
Θα εφαρμόσουμε στην πράξη την πρόβλεψη του άρθρου 85 του ν. 3852/10 για μια κατ’ έτος συνέλευση των κατοίκων κάθε τοπικής και δημοτικής κοινότητας για να προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος.
Δεσμευόμαστε ότι θα εξαντλείται κάθε δυνατότητα να γίνονται πράξη όλες οι αποφάσεις των συμβουλίων κάθε δημοτικής και τοπικής κοινότητας, Θα υπάρχει εισήγηση να γίνονται δεκτές και να υλοποιούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο όλες οι αποφάσεις των συμβουλίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων.

Διαχείριση Νερού

H πρόσβαση στο καθαρό νερό και στην υγιεινή ανακηρύχθηκαν το 2010 από τον ΟΗΕ καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα, προαπαιτούμενα για τη συνολική ευημερία και πρόοδο της ανθρωπότητας. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα μετά το ξέσπασμα της κρίσης, μπαίνει όλο και πιο πιεστικά η απαίτηση του ανοίγματος της αγοράς στον τομέα της ύδρευσης. Το νερό όμως είναι περιορισμένος πόρος και απαραίτητο αγαθό για την ανθρώπινη επιβίωση και δεν μπορεί να αφήνεται ελεύθερο στις ορέξεις της αγοράς. Μάλιστα, το ζήτημα των υδάτινων πόρων στην Ευρώπη έχει μετατραπεί σε πεδίο μιας ολοένα αυξανόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ των συλλογικοτήτων των πολιτών που αντιστέκονται και στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης τους. Στα πλαίσια αυτά τον τελευταίο χρόνο προωθείται μια κοινοτική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά που αποσκοπεί στην ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης σε όλη την Ευρώπη. Όμως, η αποτυχία παλαιότερων εγχειρημάτων ήταν τέτοια ώστε αυτήν τη στιγμή οι κυβερνήσεις σε Παρίσι, Βερολίνο και Μιλάνο αναγκάζονται να επαναδημοτικοποιήσουν τις υπηρεσίες παροχής νερού. Οι συνέπειες από την ιδιωτικοποίηση των δικτύων νερού, μεταξύ άλλων, ήταν η ραγδαία αύξηση των τιμών, η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, η αθέτηση των όρων για συντήρηση, επέκταση ή κατασκευή δικτύων νερού και αποχέτευσης, οι μαζικές διακοπές παροχής νερού σε οικογένειες με οικονομική δυσχέρεια. Στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις μνημονιακές επιταγές μεταφέρονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ, το φορέα, δηλαδή, που δημιουργήθηκε για να ξεπουλήσει την περιουσία των οργανισμών κοινής ωφελείας. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την μακρόχρονη απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών ύδρευσης, καθιστούν υπαρκτό τον κίνδυνο να περάσει η διαχείριση του νερού σε χέρια λίγων, με όλες τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί αυτό να επιφέρει.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΥΑΑΝ στο δήμο μας προσπαθεί να σταθεί με αξιοπρέπεια για να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών. Παρόλα αυτά, η διεύρυνση του δήμου με τον «Καλλικράτη» δημιούργησε αυξημένες ανάγκες, χωρίς ανάλογη αύξηση μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας. Επίσης, μεγάλο μερίδιο του προσωπικού (επιστήμονες, τεχνικοί, εργάτες κλπ) εργάζεται σε καθεστώς αορίστου χρόνου, που σε συνδυασμό με την γενική τάση για περεταίρω υποχρηματοδότηση των υπηρεσιών δημιουργεί συνθήκες συρρίκνωσης και υποβάθμισης, με υπαρκτό τον κίνδυνο να παρουσιαστεί ως «φυσική συνέχεια» η ιδιωτικοποίηση. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε να ξοδεύονται εκατομμύρια για έργα αμφίβολης αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με γνώμες διαφόρων ειδικών, (π.χ. φράγμα Αποσελέμη), ενώ προωθούνται σχέδια για πανάκριβα έργα που αφορούν και στη χρήση νερού (υβριδικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας), έργα και σχέδια που ανοίγουν πλάγιους δρόμους προς εμπορευματοποίηση αλλά και αλλαγή χρήσης του νερού.

Ως Πρωτοβουλία Δημοτών Δ. Αγ. Νικολάου, θεωρούμε το νερό αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό. Η «φυσική συνέχεια» της διαχείρισης αυτού του πόρου δεν μπορεί να είναι τα ιδιωτικά συμφέροντα λίγων και το κέρδος. Διεκδικούμε, στα πλαίσια του δήμου:

Το δημόσιο χαρακτήρα και τον κοινωνικό έλεγχο στη διαχείριση του νερού
Καμία διακοπή υδροδότησης σε οικογένειες με οικονομική δυσχέρεια
Καθαρό και πόσιμο νερό για όλους τους πολίτες
Τη διασφάλιση των φυσικών υδάτινων πόρων για τις επόμενες γενιές