Πάγο βάζει το υπουργείο σε μια πιθανή προσπάθεια χρηματοδότησης της αποκατάστασης του πολεμικού μουσείου στα Χανιά, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Αφήνει όμως, ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί ένα τέτοιο έργο στην επόμενη προγραμματική περιόδο.

Το Πολεμικό Μουσείο λόγω και των φθορών που έχει υποστεί το κτήριο, έχει αφεθεί στο έλεος του χρόνου και της εγκατάλειψης, αν και θα έπρεπε να είναι ένα στολίδι στο κέντρο της πόλης των Χανίων.

Μια προσπάθεια εξέρευσης πόρων για τη συντήρηση του κτηρίου που ερημώνει, σύμφωνα με το υπουργείο θα πέσει στο κενό.

Συγκεκριμένα σε απάντηση του γενικού γραμματέα επενδύσεων ΕΣΠΑ προς την αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής Κυριάκος Βιρβιδάκης, γίνεται σαφές πώς είναι αδύνατη την παρούσα περίοδο μια ένταξη και χρηματοδότηση του έργου καθώς το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης παρουσιάζει υπερδέσμευση.

Ωστόσο, θέτει υπό εξέταση τη δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020) ανάλογα με τη μορφή των επιχειρησιακών προγραμμάτων και με την προϋπόθεση να πληρούνται οι κανόνες επιλεξιμότητας και

Δείτε εδώ την απάντηση του υπουργείου ανάτπυξης και ανταγωνιστικότητας