Την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναμένουν οι Εurobank Properties ΑΕΕΑΠ και Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, οι δύο πλειοδότριες του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση κι επαναμίσθωση των 28 δημοσίων ακινήτων, ύψους 261,3 εκατ. ευρώ.

Στις 7 Φεβρουαρίου συζητήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο η αίτηση του ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να ανακληθεί η απόφαση του αρμόδιου τμήματος του ανώτατου δικαστικού οργάνου με την οποία είχε μπλοκάρει προ διμήνου η υπογραφή της σύμβασης για το sale and lease back των 28 δημοσίων κτιρίων που στεγάζουν κρατικές λειτουργίες. Το αρμόδιο τμήμα είχε ‘’μπλοκάρει’’ τη συμφωνία με τις Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ και Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ως μία από τις βασικές ενστάσεις το γεγονός ότι στο διαγωνισμό μετείχαν ως σύμβουλοι του Ταμείου Αξιοποίησης οι εταιρείες NBG Securities SA και η Eurobank Equities Investment Firm A.E., των ομίλων Εθνικής και Eurobank, στην ‘’ομπρέλα’’ των οποίων είναι επίσης οι δύο πλειοδότριες του διαγωνισμού.

Στην περίπτωση ανάκλησης της πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως επισημαίνει η διοίκηση της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ «ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το 2014 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει βελτίωση σε σύγκριση με το 2013 κατά το πόσο των 14 εκατ. ευρώ σε ετησιοποιημένη βάση λόγω των προβλεπόμενων μισθωμάτων από την εκμίσθωση των 14 ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο».

newmoney.gr