Σε ανακοίνωση της για τη συγκρότηση νέας διοίκησης στο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών αναφέρει:

"Στις 17 Φεβρουαρίου 2014, στην πρώτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ – ΤΑΚ, η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών εξέλεξε 4 μέλη στα όργανα του ΤΕΕ.

Η ΔΚΜ, με βασικό χαρακτηριστικό τη σταθερότητα των θέσεων της και διάλογο με τις υπόλοιπες παρατάξεις, επιδίωξε να επικρατήσουν τα επιχειρήματα της και όχι οι παραπλανητικές, απόλυτες και βιαστικές, θέσεις.

Με τον τρόπο αυτό η ΔΚΜ κατόρθωσε να υπερασπιστεί έμπρακτα τις θέσεις τις με την εκλογή των:


1. Αγαπάκη Γεωργίου, ως Πρόεδρου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΑΚ
Αγρονόμο Τοπογράφος Μηχανικό ΕΜΠ


2. Χωραφά Μιχάλη, ως Αντιπρόεδρου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΑΚ
Πολιτικός Μηχανικό


3. Γολοβάνη Μιχάλη, ως Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΑΚ
Πολιτικό Μηχανικός ΕΜΠ,


με αναπληρωματικό μέλος τον Νικήτα Μαυράκη, Μηχανικό Περιβάλλοντος


4. και την κα Λυδάκη Μαρία, ως μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΑΚ
Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, με αναπληρωματικό μέλος τον Μανόλη Κοσμαδάκη Πολιτικό Μηχανικό.