Συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ηρακλείου, κα Δέσποινα Συγγελάκη και τον υπεύθυνο του έργου «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους», κ. Φανούρη Οικονομάκη, είχε στο γραφείο του ο Διοικητής της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης κ. Αντώνης Γρηγοράκης.

Κύριο θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η συμφωνία και η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης και Δήμου για την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών και ιατρικών πράξεων που απαιτούνται της φιλοξενίας των ωφελούμενων γυναικών και των παιδιών τους στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας.

Ο ξενώνας λειτουργεί στο Δήμο Ηρακλείου από 30.12.2013 σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, παρέχοντας απάντηση στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση προσωρινής φιλοξενίας γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Προκειμένου οι ωφελούμενες γυναίκες και τα παιδιά τους να φιλοξενηθούν στον Ξενώνα προαπαιτούνται κάποιες ιατρικές εξετάσεις, όπως αιματολογικές (για μεταδιδόμενα νοσήματα), ακτινογραφία θώρακος, δερματολογική εξέταση, ψυχιατρική εκτίμηση, παιδιατρική γνωμάτευση, καθώς και παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας ανάγκες που πιθανά μπορούν να προκύψουν κατά τη φιλοξενία τους στον ξενώνα.

Στην κατεύθυνση αυτή συμφωνήθηκε με το Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης Αντώνη Γρηγοράκη ο ορισμός του Βενιζέλειου Γ.Ν.Η. , το οποίο σε συνεννόηση με τη Διοίκηση του γίνεται κέντρο αναφοράς, η κατά προτεραιότητα υλοποίηση των προαπαιτούμενων εξετάσεων και της ανάγκης παροχής υπηρεσιών υγείας των περιστατικών που απευθύνονται στα επείγοντα ή παραπέμπονται μέσω κοινωνικής υπηρεσίας του ξενώνα, καθώς και η διευκόλυνση των διαδικασιών εισαγωγής και παραμονής τους στο νοσοκομείο.