Ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ενημερώνει τα μέλη του για την προκήρυξη ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με κύριο αντικείμενο τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται για την Τετάρτη 26/2/2012 και ώρα 15:00 στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην παραλιακή Λεωφόρο Ηρακλείου. Ως έγκυρη θεωρείται η Γ.Σ. με παρόντα το 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ με τα παρόντα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, το Σάββατο 8/3/2014 και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις του ΜΦΙΚ στην Παραλιακή Λεωφόρο του Ηρακλείου.
Τα μέλη μπορούν να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους και πριν την έναρξη της Γ.Σ.

Τα θέματα της Γ.Σ. είναι
1. Απολογισμός δράσης και έγκρισης πεπραγμένων Δ.Σ.
2. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου