Από το Σάββατο 1 Μαρτίου και κάθε Σάββατο απόγευμα θα υλοποιείται ομάδα επιμόρφωσης και ενημέρωσης γονέων στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Απτέρας. Το πρόγραμμα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ, και ολοκληρώνεται σε δέκα συνολικά συναντήσεις. Σκοπός του είναι η ψυχολογική υποστήριξη των γονέων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Στην ομάδα θα συμμετάσχουν όσοι γονείς έχουν συμπληρώσει τη σχετική αίτηση ή έχουν επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Υπεύθυνη του προγράμματος στο 6932211303.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων στο Νομό Χανίων, Ψυχολόγο, Κτιστάκη Μαρία, Τηλ.6932211303, Εmail: [email protected] και την ιστοσελίδα www.facebook.com/sholesgoneonchanion

Σχολή Γονέων για την προσχολική ηλικία στη Νέα Χώρα

Από την Τρίτη 4 Μαρτίου και κάθε Τρίτη απόγευμα θα υλοποιείται ομάδα επιμόρφωσης και ενημέρωσης γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Χώρας. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ψυχολογική υποστήριξη των γονέων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δέκα συναντήσεις και προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γονείς έχουν συμπληρώσει τη σχετική αίτηση ή έχουν επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την υπεύθυνη στο 6932211303.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για την οργάνωση της συγκεκριμένης ομάδας ήταν σημαντική η υποστήριξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Χώρας, του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και του Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χανίων.

Την ομάδα θα συντονίσει η Ψυχολόγος Σπυριδούλα Σταμπολάκη.