Την παράταση της ισχύος των βιβλιαρίων Υγείας ανακοίνωσε ο ΟΓΑ.

Συγκεκριμένα, η ισχύς των βιβλιαρίων Υγείας των δικαιούχων περίθαλψης του οργανισμού, που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου, παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου.