Για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησης των νοσηλευομένων και των προσερχόμενων ασθενών στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και ακολούθως των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας με τις οποίες κρίθηκε σκόπιμο να ορισθεί ελεγκτής γιατρός σε κάθε νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας, η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης ολοκλήρωσε τις σχετικές διαδικασίες.

Με Πράξη του Διοικητή της Αντώνη Γρηγοράκη ορίστηκαν οι ελεγκτές γιατροί σε κάθε Νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας της Κρήτης. Οι γιατροί αυτοί θα ασκούν το ελεγκτικό έργο και μέχρι τον ορισμό εκ νέου ελεγκτών –ιατρών από τον ΕΟΠΥΥ.

Τα στοιχεία των ιατρών αυτών συγκεντρώθηκαν και διαβιβάσθηκαν με ευθύνη της 7ης ΥΠΕ Κρήτης στον ΕΟΠΥΥ.