Νέα ευνοική ρύθμιση για τις οφειλές των ερδογοτών στο ΙΚΑ προτείνουν οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ με ανοιχτή επιστολή τους πρός τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά.

Οπως αναφέρουν «εν όψει των συζητήσεων της κυβέρνησης με την τρόικα, επαναφέρουμε το θέμα της ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων, το οποίο άμεσα πρέπει να επανέλθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.

Η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ, διαχρονικά, ήταν αντίθετη στις χαριστικές ρυθμίσεις του παρελθόντος. Σήμερα όμως, διαπιστώνουμε από τις υπηρεσίες, την απόγνωση όσων οφείλουν, που συγχρόνως έχουν πεισθεί, ότι οι ευκαιριακές ρυθμίσεις έχουν τελειώσει, και απειλούμενοι από αναγκαστικά μέτρα, συλλήψεις κ.α.,  δηλώνουν, ότι μια ευνοϊκότερη ρύθμιση, θα γίνει αιτία, για ένταξη τους σ΄αυτήν και συνεπούς παρακολούθησης της.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από την αύξηση είσπραξης των καθυστερούμενων οφειλών το 2013, κατά 30% σε σχέση με το 2010, παρά το μικρό εύρος των ενταχθέντων (68.000 περίπου), σε σχέση με το συνολο των οφειλετών 355.000 περίπου».

Στα πλαίσια αυτά, προτείνουμε την παρακάτω ρύθμιση των καθυστερούμενων οφειλών, η οποία είναι εφικτή, και θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην εισροή εσόδων στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα:
1.      Συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι 31.12.13 και ταυτόχρονο «πάγωμα» αυτών των οφειλών μέχρι 31.12.14.
2.      Καταβολή από 1.2.14 ανελλιπώς των μηνιαίων τρεχουσών εισφορών και επιπλέον μηνιαία καταβολή του 1% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής στις 31.12.13, με ανώτατο μηνιαίο όριο, τις 20.000€ και κατώτατο τα 200€.
3.      Συνολική εξόφληση της υπόλοιπης οφειλής με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από 1.1.15 έως 31.12.20, σε 72 δόσεις.
Εκτίμηση μας είναι ότι η συμφωνία με την Τρόικα, και η θεσμοθέτηση μιας τέτοιας ρύθμισης, θα αποδώσει μόνο στο ΙΚΑ περίπου 300-400 εκατομμύρια ευρώ το 2014 περισσότερα από  το 2013, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του χρηματοδοτικού κενού του ταμείου.

tovima.gr