Η Nomura αναλύει τους τρεις τρόπους τους οποίους θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα για να βγει από το πρόγραμμα στήριξης, με την αντίστοιχη ανάγκη άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές.


1) Πλήρης έξοδος στις αγορές

Βασικά σημεία:

-Υποθέτοντας ότι η Ελλάδα θα σταματήσει να δανείζεται από το EFSF  όσο και από το ΔΝΤ στο τέλος του 2014, η χρηματοδότηση ύψους 9 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ που ήταν προγραμματισμένη για το διάστημα 2015-16 θα πρέπει να αντικατασταθεί.

- Εαν - με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις- επιτευχθεί μόνο το 50% των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις (δηλαδή, 3,9 δισ  λιγότερα το 2014-16), τότε οι ανάγκες θα αυξηθούν στα 18 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2015 και στα 23 δισ. ευρώ μέχρι το 2016.

Όπως διευκρινίζει η Nomura, η "καθαρή" έξοδος θα οδηγήσει σε "παρακολούθηση μετα-προγράμματος "  (Post Programme Surveillance (PPS)

Η παρακολούθηση θα συνεχιστεί μέχρι να εξοφληθεί το 75% του  υπολοίπου των δανείων από τα EFSF / ESM (μέσος όρος διάρκειας των δανείων του EFSF: 30,5 χρόνια για την Ελλάδα, 20,7 χρόνια για την Πορτογαλία).

Το κράτος μέλος στο πλαίσιο του προγράμματος θα υπόκεινται σε τακτικές αποστολές επιθεώρησης της Κομισιόν, και συνεργασία με την ΕΚΤ κάθε έξι μήνες. Η Κομισιόν κοινοποιεί την αξιολόγησή της στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και στο κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους και αξιολογεί αν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα. Το Συμβούλιο μπορεί να συστήσει στο κράτος μέλος να λάβει διορθωτικά μέτρα.


2) Μερική πρόσβαση στις αγορές - Νέα βοήθεια από τον ESM (Προληπτική γραμμή χρηματοδότησης ECCL) στο β' εξάμηνο του 2014

Βασικά σημεία:

• Υποθέτοντας ότι η Ελλάδα θα απεμπλακεί από το πρόγραμμα του ΔΝΤ στο τέλος του 2014, το ποσό των 9 δισ. που θα λάμβανε το διάστημα 2015-6 θα πρέπει να βρεθεί από αλλού. Ένα νέο πρόγραμμα μέσω του ESΜ αναμένεται να ξεκινήσει από το β' εξάμηνο.

• Ακόμη και αν τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις καλύψουν το 50% των στόχων, τα κεφάλαια που θα χρειαστεί να αντληθούν από τις αγορές θα διαμορφωθούν οριακά στα 3 δισ. ετησίως, ενώ μετά το 2015 οι ανάγκες εκτιμάται ότι θα είναι σχεδόν μηδενικές.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η  προληπτική χρηματοδοτική βοήθεια θεωρείται ως μια μορφή αντασφάλισης έναντι αρνητικών σοκ που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την έξοδο μιας χώρας από το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής.

Περιλαμβάνει τριμηνιαίες αξιολογήσεις από τα μέλη του ESM ώστε να ελέγχεται η πρόοδος που καταγράφεται από την από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και, ενδεχομένως, το ΔΝΤ

Πριν από την απόφαση για προληπτική πιστωτική γραμμή,πρέπει να εξισορροπηθούν μια σειρά από ζητήματα όπως :

α) η ικανότητα της χώρας να έχει πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές με λογικά επιτόκια

β) το πόσο ευάλωτη είναι σε πιθανά αρνητικά σοκ

γ) το μέγεθος των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης του κράτους σε σχέση με αυτά που δύναται να προσφέρει το πρόγραμμα και

δ) τη σχέση μεταξύ του οφέλους από την πρόσθετη στήριξη του ESM έναντι του κόστους από τη συνέχιση των αυστηρών προϋποθέσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.


3) Χωρίς πρόσβαση στις αγορές -Νέο πλήρες πρόγραμμα από τον ESM μέχρι το 2016

Βασικά σημεία:

• Στο σενάριο αυτό η Ελλάδα μένει στο πρόγραμμα του ΔΝΤ μέχρι το 2016 και λαμβάνει έγκριση για ένα νέο πρόγραμμα μέσω ESM ύψους 14 δισ. ευρώ.

• Ακόμη και αν επιτευχθεί ο στόχος κατά το ήμισυ για τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις, η Ελλάδα θα έχει ελάχιστες ανάγκες χρηματοδότησης για πολύ μακρύ διάστημα

Ένα νέο πλήρες πρόγραμμα προσαρμογής που θα  ακολουθεί το ίδιο πρότυπο με τα υφιστάμενα.

newmoney.gr