Ενημερωτική συνάντηση για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ) πραγματοποιήθηκε στην Ιεράπετρα με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, του ΤΕΕ-ΤΑΚ και τη συνεργασία του Δήμου Ιεράπετρας.

Στην συνάντηση παραβρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Νίκος Καλογερής, ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Γουλιδάκης, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Προϊστάκης και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης παρουσίασε τους βασικούς άξονες στους οποίους κινείται η Περιφέρεια για την αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ, τι προβλέπεται από αυτό καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μελέτης.

Οι εκπρόσωποι των φορέων και οι παριστάμενοι μηχανικοί έθεσαν σειρά ερωτημάτων-προβληματισμών που σχετίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις συγκρούσεις χρήσεων γης, υποδομών και διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Επίσης οι φορείς ζήτησαν ενημέρωση για την Β΄ φάση της μελέτης, όταν αυτή αποσταλεί από το ΥΠΕΚΑ στην Περιφέρεια, ώστε να κατατεθούν προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν χωροταξικά-περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ο κ Καλογερής ανέφερε ότι ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός βασίζεται στις εθνικές πολιτικές και στο Εθνικό Χωροταξικό. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Υπουργείο, ενώ οι αποφάσεις και οι προτάσεις του περιφερειακού συμβουλίου έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Ωστόσο όπως τόνισε ο κ. Καλογερής, όταν οι προτάσεις αυτές είναι μελετημένες και τεκμηριωμένες, το Υπουργείο δύσκολα τις απορρίπτει ή τις αγνοεί. Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε, οι προτάσεις που θα φτάσουν στην Περιφέρεια από τους τοπικούς φορείς και πολίτες θα ληφθούν υπ’ όψιν ή θα επισυναφθούν στην εισήγηση που θα καταθέσει η Εκτελεστική Επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο.