Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Γιάννη Ραγκούση και Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου ορίζεται ότι το 2011 ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των συμβασιούχων που θα προσληφθούν στους δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου θα είναι 8.458.

Επίσης, με άλλη απόφαση, ορίζεται πως κατόπιν έγκρισης της αρμόδια επιτροπής, στους δήμους της χώρας θα γίνουν 6.000 προσλήψεις ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Στο μεταξύ, με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, προβλέπεται ότι στο εξής θα είναι υποχρεωτικές οι μετατάξεις από δήμους με πλεονάζον προσωπικό σε άλλους ΟΤΑ και φορείς του δημοσίου που παρουσιάζουν ελλείψεις και με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται στον ίδιο νομό.

Επίσης, σε άλλη διάταξη, για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, προσδιορίζονται ο τρόπος και οι επιπλέον προϋποθέσεις με τις οποίες οι δημοτικές αρχές μπορούν συμπληρωματικά να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιώτες στον τομέα της καθαριότητας, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις τοπικές συνθήκες.


newsit.gr