Με μείωση της αγοραστικής κίνησης κατά 19,2% και τζίρου περίπου στα 4,7 δις. Ευρώ, κλείνει σήμερα η «αυλαία» των χειμερινών εκπτώσεων (Ιανουάριος - Φεβρουάριος).

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ σε συνεργασία με τους Εμπορικούς Συλλόγους ολόκληρης της Επικράτειας οι έμποροι της λιανικής είχαν ως στόχο κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων να διατηρήσουν τα επίπεδα του περυσινού τζίρου, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα αφού μεσοσταθμικά η μείωση κυμάνθηκε στο -19%, αν και βελτιωμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη έρευνα της περυσινής περιόδου (2013/2012: -32%), επαναφέροντας την αγοραστική κίνηση σε φθίνουσα πορεία.

Πιο αναλυτικά, το 84,7% των ερωτώμενων δηλώνει ότι οι πωλήσεις ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το 2013, ενώ όσον αφορά την εμπορική κίνηση, το 41,3% δηλώνει πτώση της τάξης του 11- 20%, το 25,4% μείωση πωλήσεων 21% - 30%, ενώ υπάρχει και ένα 9,5% που δηλώνει πως η πτωτική τάση του τζίρου τους ξεπέρασε το 40%.

Τέλος, η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων (83,7%) αποτύπωσε την μικρή ή ανύπαρκτη θετική επίδραση που επέφερε το άνοιγμα των καταστημάτων την 1η Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, στη τόνωση της καταναλωτικής δαπάνης. Αναφορικά με το ύψος των εκπτώσεων, κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς το 90,3% των εμπόρων προέβη σε γενναίες μειώσεις τιμών που ξεκινούσαν από το -40% και στις περισσότερες των περιπτώσεων ξεπερνούσαν το 50%.

Οι 6 στους 10 εμπόρους (59,7%) υποδεικνύουν ως καλύτερη περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων το διάστημα από 15/1 έως 31/1 και το 25,4% την περίοδο από 1/2 έως 15/2, μία σημαντική παράμετρος η οποία καταδεικνύει την κάμψη της αγοραστικής κίνησης στα εμπορικά καταστήματα κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Φεβρουαρίου.


Καλύτερη εικόνα στο κέντρο της Αθήνας

Ικανοποιητικά, σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές, κινήθηκαν οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας, με το 36% των επιχειρήσεων να δηλώνει ότι πήγε καλύτερα από το 2013.

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το 40% κινήθηκε χειρότερα από το 2013 και το 24% στα ίδια επίπεδα. Όσον αφορά τις Περιφερειακές Αγορές το 20% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι πωλήσεις τους «κινήθηκαν» καλύτερα, το 60% χειρότερα και το 20% στα ίδια επίπεδα.

Αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή, σε αντίθεση με την έρευνα της ΕΣΕΕ, το 56% των ερωτηθέντων στο κέντρο της Αθήνας στην έρευνα του ΕΣΑ φαίνεται από αρκετά έως και πάρα πολύ ικανοποιημένο από την αγοραστική κίνηση της 1ης Κυριακής λειτουργίας ενώ στις Περιφερειακές Αγορές το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνάει το 29,9%.

businessnews.gr