Δείτε τις απαντήσεις των θεμάτων Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής Γενικής Παιδείας από το φροντηστήριο Μεθοδικό εδώ