Εφοριακοί, εργαζόμενοι στις πολεοδομίες, μέλη της οικονομικής αστυνομίας , αλλά και το προσωπικό ανεξάρτητων αρχών και ελεγκτικών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης θα υποχρεούνται πλέον σε ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής τους κατάστασης.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προχωρεί μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στην ενοποίηση των διαδικασιών υποβολής, επεξεργασίας και ελέγχου των ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης δημόσιων υπαλλήλων που υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης «Πόθεν Έσχες». Ειδικότερα, το νέο σύστημα θα επιτρέπει:

-Τη δημιουργία αρχείου υποχρέων για τον αυτόματο εντοπισμό μη υποβληθεισών δηλώσεων,

-Την εύκολη υποβολή της δήλωσης για όλους τους υποχρέους μέσω διαδικτύου,

-Τη τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με τις δηλώσεις,

-Την αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων των δηλώσεων,

-Την παρακολούθηση των ετησίων μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση των υποχρέων,

-Τη διευκόλυνση της ελεγκτικής διαδικασίας μέσω τεχνικών ανάλυσης επικινδυνότητας,

-Την ταχύτερη επεξεργασία των καταγγελιών μέσω διαδικτύου.

Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα αντικαταστήσει τις χειρόγραφες διαδικασίες υποβολής, επεξεργασίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και θα διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των δηλώσεων μόνο στους αρμοδίους φορείς και υπαλλήλους.

newsbeast.gr